Евгения Черкасова

Москва

Евгения Черкасова - бизнес-тренер. Специализация: мотивация и развитие лидерства, партнер компании TTI Success Insights, Член Международная Ассоциации Фасилитаторов.